TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kame-
raya sahip. Yeniden ziyaret zamanı ortalama dört gün olan
RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve gö-
rüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olan RASAT, 960 km
uzunluğuna kadar şeri görüntü alabiliyor.
RASAT uydu görüntüleri, GEZGİN portali (
.
gov.tr) aracılığı ile 2014 yılından bu yana paylaşılıyor. RASAT
uydusundan indirilen ham görüntüler geometrik ve radyo-
metrik düzeltmeleri yapılarak GEZGİN portaline aktarılıyor
ve e-devlet şifresiyle sisteme giren herkes görüntüleri üc-
retsiz olarak indirebiliyor.
Yörüngedeki 6. Yılını Tamamladı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook