TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 20

20
Bülten
2017
AGUSTOS
TÜBİTAK’ın BiGG Programı 2017 Çağrısı 1. Dönem Sonuçları
belirlendi. 2012 yılında başlatılan program kapsamında des-
teklenen 557 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata
geçirdi. Geçen yıl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürü-
tülen “Teknogirişim Sermayesi Desteği” ile birleştirilen progra-
mın 1. aşamasında, TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 uygu-
layıcı kuruluş, girişimcilere eğitim, mentorluk, kuluçka, işbirliği
ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek
şekilde hızlandırıcı hizmeti sağladı.
Üstün Başarılı Girişimcilere Çifte Burs Fırsatı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, program sayesinde
Türkiye’de ilk kez yenilikçi fikirlerini hayata geçirme noktasında
girişimcilere kapsamlı destek sunulduğunu söyledi.
Bireysel Genç Girişim Programının 2. aşamasında TÜBİTAK
tarafından başarılı bulunan girişimcilere, 150 bin liraya kadar
sermaye desteği sağlanacağına ve isteyen her girişimciye iş
rehberi atanacağına dikkati çeken Prof. Dr. Ergin,“Bireysel Genç
Girişim Programı desteği alan üstün başarılı girişimcilerin, Tür-
kiye ve İngiltere’nin birlikte yürüttüğü ‘Katip Çelebi-Newton
Fonu’çerçevesinde, İngiltere’de İnovasyonun Liderleri Burs (Le-
aders in Innovation Fellowships) Programından faydalanmaları
da sağlanıyor”dedi.
Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı çağrısı 1. dönemine
20 uygulayıcı kuruluş aracılığıyla, 3 bin 327 girişimci iş fikri baş-
vurusu yapıldığını belirten Prof. Ergin, bunlardan bin 457 giri-
şimcinin 1. aşama desteği almaya uygun görüldüğünü bildirdi.
Uygulayıcı kuruluşların 1. aşama desteği alan girişimcilerden
320’sinin 2. aşamaya başvurmasını onayladığını kaydeden Prof.
Ergin, bunlarda da 312’sinin başvuru şartlarına uygun buluna-
rak panel değerlendirmesine kabul edildiğini söyledi.
“TÜBİTAKTarihinin EnYüksekHibeDesteğiniVeriyoruz”
Prof. Ergin,TÜBİTAK tarafındanyapılanpanel değerlendirme-
leri sonucunda, 206 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Des-
teği almasının uygun bulunduğunu açıklayarak, “Teknogirişim
Sermayesi Desteği almaya hak kazanan 206 girişimci, ağustos
ve eylül aylarında şirketlerini kurmaları sonucu TÜBİTAK’la söz-
leşme imzalayarak, 1 Ekim’de iş planlarını gerçekleştirmek için
çalışmalarına başlayacak. Bireysel Genç Girişim Programı 2017
yılı 1. dönemi kapsamında girişimcilere yaklaşık 30 milyon lira-
lık hibe destek sağlanacak”diye konuştu.
Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı 2. dönem iş fikri
başvurularının, “bigg.tubitak.gov.tr” web adresinde duyuru-
lan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından 1-15 Ağustos’ta alındığını
belirten Prof. Ergin, iş planı başvurularının ise 16-29 Ağustos’ta
toplanacağını dile getirdi. TÜBİTAK tarafından eylül-kasımda
yapılacak 2. aşama değerlendirme sonuçlarının 30 Kasım’da
açıklanması planladıklarına değinen Prof. Ergin, şunları söyledi:
“Programın 2017 yılı 2. döneminde, 4 binin üzerinde iş fikri
ve 400’ünüzerinde iş planı başvurusubekliyoruz. Bireysel Genç
Girişim Programı 2017 yılı 1. ve 2. dönemi kapsamında, Tür-
kiye’de girişimciliğe yönelik TÜBİTAK tarihinin en yüksek hibe
desteğini veriyoruz. Bu noktada genç ve yenilikçi girişimcileri-
mizden temennimiz, özellikle savunma, enerji ve biyoteknoloji
gibi alanlarda dışa bağımlılığımızı azaltacak katma değeri yük-
sek projeleri hayata geçirmeleri. TÜBİTAK olarak, kamu kaynak-
larının etkin olarak kullanılacağı bu programda, Türkiye’yi daha
ileriye taşıyacak projelerin desteklenmesi için çalışıyoruz.”
TÜBİTAK’tan Genç Girişimcilere 30 Milyon Lira Hibe
T Ü B İ T A K ’ t a n G e n ç G i r i ş i m c i l e r e 3 0 M i l y o n L i r a H i b e
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook