TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 8

8
Bülten
2017
EYLÜL
T Ü B İ T A K A l t e r n a t i f E n e r j i l i A r a ç Y a r ı ş l a r ı S o n a E r d i
İlki 2005 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlı-
ğı tarafından, güneş enerjisi kategorisinde gerçekleştirilen
Alternatif Enerjili Araç Yarışları – “Efficiency Challenge Ele-
ctric Vehicle” etkinliğinin 13.sü, batarya ve hidrojen yakıt
pilli araçlara yönelik olarak, 21-27 Ağustos 2017 tarihlerin-
de Kocaeli’de düzenlendi. Körfez Yarış Pisti’ndeki etkinlik,
“hidromobil” ve “elektromobil” kategorilerinde düzenle-
nen yarışlarla sona erdi.
Beş takımın yarışmaya hak kazandığı “Hidromobil” kate-
gorisinde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Alternative Energy
Resource Society takımı ‘’Sirius’’ isimli otomobiliyle birinci-
liği, Anadolu Üniversitesi’nin Hidroana takımı ‘’Usta’’ isim-
li otomobiliyle ikinciliği, Mersin Üniversitesi’nden Tarsus
Teknoloji Team ise ‘’Myrtus’’ isimli otomobiliyle üçüncülü-
ğü elde etti. “Elektromobil” kategorisinde ise yarış pisti, 31
takımın ‘’en az enerji harcayarak 30 tur atma’’ mücadele-
TÜBİTAK Alternatif E
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook