TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
atlarından Madalyalarla Döndüler
Fatih İbrahim Özlügedik yer aldılar. Dört kişilik takımda Seçkin
Yaşar gümüş madalya, Ata Alpay Canbaz ve Fatih İbrahim Öz-
lügedik bronz madalya kazandılar.
28 Temmuz-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında, İran’ın Tahran
kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatında
İstanbul Lisesi öğrencileri Atacan İyidoğan ve Ahmet Öztürk,
Ankara Fen Lisesi’nden Aybala Karakaya ve Galatasaray Lise-
si’nden Caner Demirer ’in yer aldılar. Dört kişilik takımda Ata-
can İyidoğan gümüş madalya ile yurda döndü.
Madalya Kazanan Öğrencilere Üniversite Sınavında Ek
Katsayı Veriliyor
Ortaöğretim öğrencilerini fen bilimleri alanında çalışmalar
yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde mate-
matik, fizik, kimya, bilgisayar ve biyoloji gibi beş branşta düzen-
lenen Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil ede-
cek ekipler, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
(BİDEB) tarafından seçiliyor ve hazırlanıyor.
Olimpiyatlarda ülkeyi temsil etme başarısını gösteren öğ-
renciler, üniversiteye giriş sınavında girdikleri ilk yıl, bir defaya
mahsus olmak üzere uluslararası yarışmada aldıkları dereceler-
le orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanıyorlar. Olimpi-
yatlarda altın, gümüş veya bronz madalya kazananlar ise dev-
let üniversitelerinin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş hakkından
yararlanıyorlar. Öğrenciler aynı zamandaTÜBİTAK yurt içi lisans
bursiyeri olma hakkı ve aldıkları dereceyle orantılı para ödülü
de kazanıyorlar.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook