TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 14

14
Bülten
2017
EYLÜL
L i s e l i l e r U l u s l a r a r a s ı B i l i m O l i m p i y a t l a r ı n d a n M a d a l y a l a r l a D ö n d ü l e r
Liseliler Uluslararası Bilim Olimpi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından yürütülen “Uluslararası Bilim Olimpiyatları Progra-
mı”kapsamındaTürkiye’yi İngiltere, Tayland, Moldova, Brezilya,
Endonezya ve İran’da düzenlenen yarışmalarda temsil eden
lise öğrencileri bir altın, 11 gümüş, 11 bronz ve 3 mansiyon
ödülüyle yurda döndüler.
12-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Brezilya’nın Rio De
Janeiro kentinde düzenlenen 58. Uluslararası Matematik Olim-
piyatı’nda, İstanbul Lisesi’nden İlker Can Çiçek, Nurullah Giray
Kuru, Mehmet Selahaddin Şentop ve Ahmet Alper Özüdoğ-
ru, Ankara Fen Lisesi’nden Kayra Uygun, İzmir Fen Lisesi’nden
Onur Korkmaz yer aldılar. Altı kişilik takımda İlker Can Çiçek
gümüşmadalya, Nurullah Giray Kuru, Kayra Uygun, Onur Kork-
maz bronz madalya ve Mehmet Selahaddin Şentop ve Ahmet
Alper Özüdoğrumansiyon ödülü ile yurda döndü.
16-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Endonezya’nın Yog-
yakarta kentinde düzenlenen 48. Uluslararası Fizik Olimpiya-
tında İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nden
Muhammed Yusuf Efe, Arda Bayer, Arda Aydın, Artun Bayer
ve Ankara Fen Lisesi’nden İsmail Arda Vurankaya yer aldı. Beş
kişilik takımda Muhammed Yusuf Efe, Arda Bayer, Artun Bayer
gümüş madalya, Arda Aydın bronz madalya ve İsmail Arda Vu-
rankaya ise mansiyon ödülüne layık görüldüler.
23-30Temmuz 2017 tarihleri arasında, İngiltere’nin Coventry
kentinde gerçekleştirilen 28. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatın-
da Ankara Fen Lisesi öğrencileri Ata Alpay Canbaz, Seçkin Ya-
şar, Fatma Ayça Öyken ve Ankara Pursaklar Fen Lisesi Öğrencisi
“Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında Türkiye’yi İngiltere, Tayland, Moldova, Bre-
zilya, Endonezya ve İran’da düzenlenen yarışmalarda temsil eden lise öğrencileri bir altın, 11 gümüş, 11
bronz ve 3 mansiyon ödülü kazandılar.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook