TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 24

24
Bülten
2017
EYLÜL
Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümeleme Kapsamında Akademisyen Çalıştayı Gerçekleştirildi
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve TÜBİTAK-BİLGEM
işbirliği ile “Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve
Kümeleme”konulu Akademisyen Çalıştayı Ankara’da yapıldı.
SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire
Başkanlığı ve TÜBİTAK BİLTEM Siber Güvenlik Enstitüsü ta-
rafından düzenlenen Çalıştaya, siber güvenlik alanında çalı-
şan 27 farklı üniversiteden akademisyenler katıldı.
Çalıştayda, Siber Güvenlik Kümelenmesi Kapsamında
Riskler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Siber Güvenlik Küme-
lenmesi Kapsamında Eğitim / Akademik Destek Hizmetleri
İçin Öneriler; Siber Güvenlik Kümelenmesi İçin Model ve Yol
Haritası Önerileri; Siber Güvenlik Yetkinlik Alanları; Siber Gü-
venlik Yarı Mamul Teknoloji Bileşenleri; Siber Güvenlik Ürün
ve Teknoloji Trendleri; Güncel Siber Güvenlik Akademik Ça-
lışma Konuları; Siber Güvenlik Uzmanları için İhtiyaç Duyu-
lan Eğitimler; Siber Güvenlik Alanında Görev Alan Geliştiri-
cilerin Yetkinlikleri ve İhtiyaç Duyulan Eğitim İçerikleri; Siber
Güvenlik Alanının Gelişmesi İçin İhtiyaç Duyulan Lisans ve
Lisansüstü Önerilen Ders Önerileri başlıkları kapsamında,
ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda ortak akıl çalışması gerçek-
leştirildi.
Çalıştayın sonuçları kamu, özel sektör, STK temsilcileri ile
eylül ayında gerçekleştirilecek diğer çalıştay sonuçları ile
birlikte değerlendirilecek ve “Siber Güvenlik Ekosisteminin
Geliştirilmesi ve Kümeleme”kapsamında nihai sonuç raporu
hazırlanarak, 27-28 Kasım 2017 tarihlerinde Savunma Sana-
yi Müsteşarlığı (SSM) himayesinde düzenlenecek olan Ulus-
lararası Siber Güvenlik Konferansında hayata geçirilmek
üzere sunulacak.
Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümeleme
Kapsamında Akademisyen Çalıştayı Gerçekleştirildi
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook