TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 28

28
Bülten
2015
TEMMUZ
T Ü B İ T A K İ ş b i r l i ğ i y l e M e k s i k a ’ d a S a ğ l ı k , E n e r j i v e N a n o t e k n o l o j i Ç a l ı ş t a y ı
TÜBİTAK İşbirliğiyle Meksika’da Sağlık,
Enerji ve Nanoteknoloji Çalıştayı
Türk-Rus KOBİ Çalışma Grubu Kuruldu
İlki Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Meksika Birin-
ci Ortak Komite Toplantısı ve İşbirliği Çalıştayı’nın ikincisi,
Meksika’da düzenlendi.
TÜBİTAK- Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim
ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) İkinci Çalıştayı Meksi-
ka’da Düzenlendi
Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında, KOBİ politika-
ları ve destek uygulamaları alanlarında işbirliği görüşmele-
rinin gerçekleştirildiği Türk-Rus KOBİ Çalışma Grubu 1. Top-
lantısı Moskova’da gerçekleştirildi.
Toplantıda KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in başkanlık
ettiği Türk delegasyonuna, TÜBİTAK’ı temsilen Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş katıldı. Toplantıda her
iki ülkede KOBİ’lerin durumu, KOBİ politikaları ile ilgili farklı
yaklaşımlar hakkında bilgilendirme sunumları ve bildirileri
paylaşıldı. İşbirliğinin somut adımlara dökülmesi için tartış-
malar gerçekleştirildi.
Toplantı esnasında ayrıca, Rusya Federasyonu heye-
tinde yer alan Yenilikçi Küçük İşletmeleri Destekleme Vakfı
(Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises
– FASIE) ile TÜBİTAK arasında imzalanması için hazırlıklar ya-
pılan işbirliği protokolü nihai aşamasına getirildi. İki kuruluş
Sağlık, Enerji ve Nanoteknoloji Çalıştayı’na, TÜBİTAK
heyetini temsilen Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan
Karataş ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığında Bilimsel
Programlar Uzman Yardımcısı Ayda Kara Pektaş katıldı. Ça-
lıştay ile iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi için
fikir alışverişinde bulunulması, 1 Haziran 2015 tarihinde açı-
lan İkili İşbirliği Çağrısının verimliliğinin arttırılması ve çağrı
kapsamında sunulması muhtemel projelerin şekillenmesi-
nin sağlanması hedeflendi.
Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Mustafa Oğuz
Demiralp’in katıldığı açılış töreninin ardından her başlık için
farklı salonlarda eş zamanlı oturumlar gerçekleştirildi. Çalış-
tayı’ın ikinci gününde araştırmacılarımız Meksika’nın önde
gelen araştırma merkezlerini ziyaret etti, ülkemiz bilimsel
faaliyetlerine katkı sağlayacak gözlemler gerçekleştirdi.
Çalıştay, TÜBİTAK temsilcilerinin CONACYT ve AMEXCID
yetkilileri ile gerçekleştirdiği üst düzey toplantılar ile sona
erdi.
arasında imzalanacak olan işbirliği kapsamında her iki ülke-
den KOBİ’lerin ortak yenilik projeleri desteklenebilecek. İlk
çağrının önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook