TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 24

2015
X X
TEMMUZ
Normal Doğum Yapm
Bir kadın doğum uzmanı ile bir sanayicinin işbirliği ve TÜBİTAK desteği sonucu ortaya çıkan
“Dikey Doğum Koltuğu”, hem anne hem de bebek için rahat bir doğum süreci sağlıyor. Dikey
Doğum Koltuğu, bebeğin doğum kanalında ilerlemesini kolaylaştırırken, gereksiz doğum
kesilerini ve ağrıları önlüyor.
Destekle Gelen Başarı
K
adın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Du-
man ile MESPA Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Polat’ın, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdikleri “Dikey Doğum
Koltuğu”, annenin dikey veya çömelme pozisyonunda dur-
masına olanak sağlayarak doğumu kolaylaştırırken, pelvisi
esnettiği için kesi riskini de azaltıyor.
Altı Türk mühendis tarafından tasarlanan “Dikey Do-
ğum Koltuğu”nda sırt dik konumda oluyor. Isıtıcı modülle
vücut sıcaklığı korunuyor. Masaj yapma özelliği de bulunan
koltuğun, oturma yüzeyindeki oturak çıkıntıları bükülebilir
bir yapıda olduğu için, doğum kanalını daha açık hale geti-
riyor. Bebeğin doğum kanalında ilerlemesi kolaylaştığı için,
gereksiz doğum kesileri ve ağrıları önleniyor.
Annenin tüm konforu düşünülmüş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Du-
man, Dikey Doğum Koltuğu ile, “çatala bağlanma korkusu”
kalmayan annenin tüm bedeninin gevşeyerek, ağrılarının
en az seviyeye düştüğünü, doğum sürecinin hızlandığını
ve vajinal doğum olanağının arttığını belirtti. Doğum süre-
cinde uygulanan tüm tetkiklerin, rahatlıkla takip edilebil-
diğine değinen Dr. Ayşe Duman, anne adayının doğumu
beklerken oturarak kitabını okuyabileceğini, yemek yiye-
bileceğini hatta uyuyabileceğini belirtti. Annenin, doğum
anında birilerinin baskılaması ile değil, vücudunun gön-
derdiği sinyaller ile kendi hareketlerini belirleyebileceğini
vurgulayan Duman, “Anne adayı, savunmasız kalmadan
kendi doğumuna yardımcı olup, esnemesi kolaylaşan be-
den ve doğum kanalı ile rahat bir doğum gerçekleştiriyor”
dedi.
Dikey Doğum Koltuğunun Avantajları
Dr. Duman, mevcut doğum yataklarının doğumun fiz-
yolojisini bozarak zorlu, ağrılı, müdahaleli doğumlara yol
açtığını, bu nedenle anne adaylarının sezaryene yönel-
diklerini kaydetti. Dr. Duman, Dikey Doğum Koltuğu’nun
avantajlarını şu sözlerle sıraladı: Annenin hissettiği ağrı
azalıyor; bebeğe giden kan akımında azalma olmuyor do-
24
Bülten
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook