TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 32

32
Bülten
2015
TEMMUZ
Y e r l i İ m p l a n t Ü r e t i m i n d e D e v A d ı m
Yerli İmplant Üretiminde Dev Adım
DTİ İmplant Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile TÜBİTAK MAM
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün birlikte
geliştirdiği ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Ser-
best Bölgesi’nde inşaası planlanan, Avrupa’nın en büyük
dental implant fabrikalarından birinde üretimi yapılacak
olan Modifiye SLA-Aktif yüzeyli dental implantların işbirliği
protokolü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİTAK
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, TÜBİTAK Marma-
ra Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Gen Mü-
hendisliği ve Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban
Tekin ve DTİ İmplant Sistemleri Genel Müdürü Dr. Talat Bu-
ğur tarafından TÜBİTAK Marmara Teknokent’te imzalandı.
Dr. Talat Buğur’un proje yöneticisi olduğu TÜBİTAK-
TEYDEB projesi sonucu elde edilen çıktılarla kurulan DTİ
Implant Sistemleri San. Tic. A.Ş., 2012 yılında İstanbul
Çekmeköy’ de TÜBİTAK ve Avrupa Konseyi Kalkınma Ban-
kası desteğiyle dental implant (yapay diş kökü) fabrikası-
nı kurdu. Yüzde yüz Türk sermayesi, Türk bilim adamları,
Türk doktorlar ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen
implant sistemleri, yüksek katma değerli ürünler olarak ge-
rek yerli üretimle ithalata gereksinimi azaltmakla, gerekse
yurtdışına ihraç edilerek Türkiye’ye önemli bir döviz girdisi
sağlıyor.
AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla kamu, özel sektör
ve üniversite işbirliğinin başarılı bir örneği olarak, TÜBİTAK
MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile bir-
likte dental implant uygulamalarında yeni bir sayfa açan
DTİ, Modifiye SLA Aktif yüzey teknolojisini geliştirdi.
Bu yeni yüzey sayesinde implant uygulamalarında ilk
2 haftada implant yüzeyinde %65’den fazla kemik dokusu
oluşturuluyor, böylece hastalar implant üstü protezlerine
çok daha kısa sürede sahip olabiliyorlar. Kullanımmemnuni-
yetini en üst düzeye çıkaran Modifiye SLA Aktif Yüzey saye-
sinde hastalar aylarca bekleme süreci geçirmeden, çok kısa
sürede gerçeği kadar uzun ömürlü dişlere kavuşuyorlar.
DTİ İmplant Sistemleri, Türkiye’ de tek olan Teknolo-
ji Geliştirme ve Teknoloji Serbest Bölge özelliğine sahip
TÜBİTAK Marmara Teknokent’ te inşa edilecek ikinci fab-
rikasında yılda 500.000 adet implant üretimini ve bunun
önemli bir bölümünü yüksek katma değerli ürün olarak ih-
raç ederek Türkiye’ye çok önemli bir döviz girdisi sağlamayı
hedefliyor.
DTİ, bu yeni fabrikasında 11 üniversite ve TÜBİTAK ile
bilimsel ortaklık içinde gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına ağırlık verecek, ayrıca dünyada çok az imp-
lant fabrikası bünyesinde olan Gen Mühendisliği ve Biyo-
teknoloji Departmanı oluşturacak.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook