TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 25

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
k Artık Çok Kolay
layısıyla sezaryen riski azalıyor; anne kendini özgür hisse-
diyor; çömelmeden dolayı pelvis genişliyor, bebeğin iler-
lemesi ve çıkışı kolaylaşarak hızlanıyor; karın içi itme gücü
artıyor, yolculuk kısalıyor, anne yorulmuyor; pelvis esnediği
için kesisiz (epizyotomi), yırtıksız doğum olanağı artıyor.
Hijyen ön planda
MESPA Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat,
Dikey Doğum Koltuğu’nun özelliklerini şu sözlerle anlattı:
“Plastik aksamları için anti bakteriyel (bakteri üretmeyen)
özel üretim materyal kullanıldı. Oturma yerindeki mater-
yal ise su bazlı özel üretim poliüretan malzemeden tercih
edildi. Bu tercihin en önemli sebeplerinden biri, kullanılan
malzemenin doğada çözünebilmesi ve çevre kirliliğine ne-
den olmamasıdır. Özellikle hijyen gerektiren yerler porta-
tif olup, çıkarılıp temizlenebilme kolaylığındadır. Hijyenin
hassas olduğu diğer yerlerde de paslanmaz çelik malzeme
kullanıldı. Kullanılan malzemeler gereği temizlenmesi ol-
dukça kolay ve pratik olan bir ürün olup, temizlenmesi ile
ilgili tüm detaylar kullanma kılavuzunda yer almaktadır.”
Dikey Doğum Koltuğu Ülkemize Altın Madalya Ka-
zandırdı
Dikey Doğum Koltuğu, 8. Kore Dünya Kadın Buluşçu-
lar Fuarı’nda Altın Madalya’ya layık bulundu. Türk Patent
Enstitüsü, patent başvurusunda bulunan kadın buluşçular
arasından Dr. Ayşe Duman’ı buluşuyla Türkiye’yi ve Türk ka-
dınını temsilen Güney Kore’ye gönderdi.15-18 Mayıs 2015
Kore Kadın Buluşçular Fuarı’na ürünün prototipiyle birlikte
katılan Dr. Duman, ürüne ilginin bir hayli fazla olduğunu,
dikey doğum koltuğunun altın madalya almasının, dün-
yada doğum algısını değiştirme çabalarımıza hız vermesi
açısından da önemli olduğunu söyledi.
Eskiden kullanılan bir doğum sandalyesi
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook