TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 27

27
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
KKTC İçin Elektronik Kimlik Yönetim
Sistemi ve Kamu Sertifikasyon Merkezi
T
.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı’nın yürüttüğü KKTC e-Devlet Projesi kapsa-
mında, TÜBİTAK BİLGEM tarafından KKTC’ye özgün
olarak geliştirilen Elektronik Kimlik Yönetim Sistemi
ve Kamu Sertifikasyon Merkezinin açılış töreni tari-
hinde gerçekleştirildi.
Yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlandığı tö-
rende, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis
Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu,
3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile 2.Cumhurbaşka-
nı Mehmet Ali Talat kimlik kartlarını ilk teslim alanlar
oldu.
Törene, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim
Akça, T.C. UDH Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür-
lüğü Daire Başkanı Ensar Kılıç, TÜBİTAK BİLGEM Baş-
kan Yardımcısı Dr. Lami Kaya ve TÜBİTAK BİLGEM UE-
KAE Enstitü Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner, E-Kimlik
Uygulamaları BirimYöneticisi Dr. Oktay Adalier, Türk-
sat Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül, Türksat Genel
Müdür yardımcıları Cemal Tunalı ve Dr. Halil Yeşilçi-
men, Türksat Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim
Direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu ve Bilişim Sözleşme
Yönetimi ve Mali Takip Direktörü Ahmet Aslanpınar
katıldılar.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook