TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Filli Boya Bilim Kampı
2016 Sona Erdi!
Filli Boya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile TÜ-
BİTAK TÜSSİDE’nin birlikte yürüttüğü “ASPB Filli Boya Bilim
Kampları”ikinci yılını bitirdi. Her birinde 25 öğrencimizin yer
aldığı kamplar, 1-5 Ağustos ve 8-12 Ağustos 2016 tarihleri
arasında TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.
Öğrencilerimiz bu kez Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mal-
zeme Enstitüsü’nü ziyaret ettiler, araştırmacılar ile birlikte
deneyler ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirdiler. DNA’yı Ta-
nıyalım, Model Uçak Yapımı, Hareket ve Sürtünme, Yazılım,
Kimya ve Pil Motor Atölyeleri ise TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.
Programda ayrıca İzmit Bilim Merkezi de ziyaret edildi.
Filli Boya sponsorluğunda, ASPB ve TÜSSİDE ile gerçek-
leştirilen Bilim Kampı Projesi önümüzdeki yıllarda devam
edecek.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook