TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 36

36
Bülten
EKiM
2016
DenizTemiz Derneği TURMEPA’nın İÇDAŞ A.Ş. desteği ile
2016’da başlattığı “Çanakkale Deniz Âşıkları - Çanakkale için
Mavi Adım” projesinin ilk eğitimi, Çanakkale’de TÜBİTAK
Marmara Araştırma Gemisi’nde düzenlendi. Çanakkale’de
Türk Boğazlar Sistemi’nin önemini anlatan ve Çanakkale Bo-
ğazı içerisindeki biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkin-
ler ve üniversite öğrencileriyle bilinçlendirme çalışmalarını
kapsayan Proje’nin, 10 Ağustos’ta gerçekleşen iki eğitimine
40 öğrenci katıldı. Çocuklar hem bir araştırma gemisini keş-
fetmenin heyecanını yaşadı hem de Çanakkale Boğazı’nın
önemi konusunda bilinçlendi. TÜBİTAK MARMARA Araştır-
ma Gemisi, Çanakkaleli çocuklara tanıtım amacıyla açıldı.
TURMEPA eğitimlerinin de dâhil olduğu bir günlük etkinlik
süresince çocuklara araştırma gemisi ve TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi tanıtıldı ve yapılmakta olan deniz araş-
tırmaları anlatıldı. Katılımcılar, gemi tanıtımı için hazırlanan
filmi izledi.
T Ü B İ T A K M a r m a r a A r a ş t ı r m a G e m i s i Ç a n a k k a l e B o ğ a z ı n d a M a v i A d ı m E ğ i t i m i V e r d i
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi
Çanakkale Boğazında Mavi Adım Eğitimi Verdi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook