TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 26

26
Bülten
EKiM
2016
M Ü S İ A D G ı d a , T a r ı m v e H a y v a n c ı l ı k S e k t ö r K u r u l u T Ü B İ T A K M A M ’ ı Z i y a r e t E t t i
MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Sektör Kurulu TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
“Helal, Güvenilir ve Sağlıklı Gıda Çalıştayı”na hazırlık için
koordinasyon toplantısı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi (MAM) ev sahipliğinde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Sektör Kurulu ile birlikte 9 Eylül 2016 tarihinde gerçek-
leştirildi.
Toplantıda MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Ku-
rulu’nu temsilen Başkan Yaşar Sekizkardeş, Başkan Yardım-
cısı Dr. Can Demir ve Kurul Üyesi Zafer Gör; TÜBİTAK MAM
Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Murat Makaracı, Gıda Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cesarettin
Alaşalvar, Strateji Planlama Birim Yöneticisi Necdet Barlas,
Gıda Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İncinur Hasbay, Gıda
Enstitüsü Başuzman Araştırmacısı Doç. Dr. Canan Doğan ve
Uzman Araştırmacı Dr. M. Esra Yayla yer aldı.
“Güvenilir, Sağlıklı ve Helal Gıda Çalıştayı”nın Aralık
2016’da MÜSİAD ev sahipliğinde yapılmasının kararlaştırıl-
dığı toplantı sonrasında, “Güvenilir, Sağlıklı ve Helal Gıda”
araştırmalarında TÜBİTAK’ın Ar-Ge, MÜSİAD’ın da finans ve
kaynak olarak katkı sağlamasına karar verildi. Bu sayede
hem üreticiler hem de tüketiciler bu birliktelikten fayda sağ-
layacaklar.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook