TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 34

34
Bülten
EKiM
2016
M A R T E K F i r m a s ı n a Ö d ü l V e r i l d i
MARTEK Firmasına Ödül Verildi
TÜBİTAK MARTEK firması PAK Ar-Ge’ye, TEYDEB Başarı Hi-
kayeleri kitapçığına üç projeyle giren tek firma olması nede-
niyle ödül verildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve
TÜBİTAK MARTEKYönetim Kurulu üyeleri, PAK Ar-Ge Yetkilisi
Burçin Pak’a başarılarından dolayı plaket sundular.
2004 yılında kurulan ve çalışmalarını TÜBİTAK Marmara
Teknokent bünyesinde yürüten PAK Ar-Ge, bugüne kadar
40’dan fazla onaylı Ar-Ge projesinin üretimini gerçekleştire-
rek sanayiye kazandırdı. PAK Ar-Ge vinçler (krenler), kaldı-
rıcılar, taşıma ve aktarma ekipmanları, çelik konstrüksiyon,
endüstriyel otomasyon, kablosuz kumanda, sensör haber-
leşme sistemleri, görüntü işleme, tasarım yazılımları, insan-
sız hava araçları konusunda, verimliliği ve performansı art-
tırmak üzere araştırma geliştirme çalışmaları yapıyor.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook