TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 6

6
Bülten
NİSAN 2015
“ H e d e f T ü r k i y e 2 0 1 5 ” A B D K o n f e r a n s l a r ı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın teşrifleri ile
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Hedef Türkiye 2015 Konfe-
ransları serisinin ikinci toplantısı ABD’nin Stanford Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirildi.
“Kapılarımız sonuna kadar açık”
Bakan Işık, çoğunluğu Stanford Üniversitesi ve Kali-
forniya Üniversitesi, Berkeley’de çalışmalarını yürütmekte
olan araştırmacılara, “Eğer Türkiye’ye dönmek isterseniz,
kapılarımızın size sonuna kadar açık olduğunu belirtmek
istiyoruz. Türkiye, artık sizin istemeyerek de olsa bırakıp
gittiğiniz o eski Türkiye değil. Bugün ekonomisiyle, dış po-
litikasıyla, bütçe imkânlarıyla, özellikle de eğitime, üniver-
sitelere, bilime ayırdığı kaynaklarla çok farklı bir Türkiye var.
Özellikle, 2014 yılında yaptığımız bir yasal düzenlemeyle
akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın özlük hakla-
rında önemli iyileştirmeler yaptık” dedi. Kahve arasında
araştırmacılarla bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Işık, araştırmacıların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve
araştırmacıların sorularını yanıtladı.
“Desteklerle 545 araştırmacımız yurda döndü”
TÜBİTAK’ın ve Avrupa Birliği’nin sağladığı geniş kap-
samlı destek ve teşvik programlarına da değinen Bakan
Fikri Işık, “Gerek ülke içinde gerekse yurtdışındaki bilim
insanlarına yönelik önemli destek ve teşvik mekanizmala-
rını da yürürlüğe koyduk ve bunların sayesinde son yıllarda
yurtdışından Türkiye’ye dönüş yapan bilim insanlarının sa-
“Hedef Türkiye 2015”
Konferansları Stanford
Üniversitesi ile Devam Etti
yısında ciddi bir artış yaşanıyor. 2007-2014 yılları arasında
AB 7. Çerçeve Programı kapsamında toplam 215 araştırma-
cı, TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü desteğiyle de 330 araş-
tırmacı olmak üzere, toplamda 545 araştırmacımız yurda
dönmüştür. Siz deyin ki, ‘şu şekilde bir destek ya da teşvik
programı oluşturalım’, biz de bunun için gerekli altyapıyı
hemen hazırlayalım. Proje ve fikir sizden, destek ise bizden
olsun” şeklinde konuştu. Işık şöyle devam etti:
“Son 4 yılda düzenlenen çalıştaylar dışarıdaki bilim in-
sanlarımızla ilişkiler açısından yeni bir dönembaşlattı. Yurt-
dışında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda, sizleri Türkiye’ye,
memleketinize davet ediyoruz. Artık Türkiye’de tersine bir
beyin göçü süreci başladı. Çalıştayların amacı, ‘muhakkak
Türkiye’ye dönün’ gibi bir mesaj vermek değil. Dünyanın
önemli üniversitelerinde akademisyenlerimiz ve araştırma-
cılarımızın olmasını bir zenginlik olarak görüyoruz. Sadece
şu mesajı vermek istiyoruz: Eğer Türkiye’ye dönmek ister-
seniz, kapılarımız sonuna kadar açık.”
Konferansta ayrıca TÜBİTAK BaşkanYardımcısı Dr. Alper
Kutay tarafından Ufuk 2020 ve TÜBİTAK burs ve araştırma
destek programlarını tanıtıcı bir sunum yapıldı. Kutay su-
numunda, Türkiye Araştırma Alanı’ndaki son gelişmelere
ve fırsatlara da değindi. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı
Hakan Karataş ise katılımcılara, AB Ufuk 2020 Programı’na
başvuru yaptıklarında TÜBİTAK tarafından sunulacak teşvik
ve ödül programlarını anlattı. Ayrıca ERC, Marie-Curie ve
ABD ile Türkiye arasındaki ikili işbirliği fırsatları hakkında
da TÜBİTAK uzman ve ulusal irtibat noktaları tarafından su-
numlar gerçekleştirildi.
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş katılımcılara, AB Ufuk
2020 Programı’na başvuru yaptıklarında TÜBİTAK tarafından sunulacak
teşvik ve ödül programlarını anlattı.
Bakan Fikri Işık, “Siz deyin ki, ‘şu şekilde bir destek ya da teşvik programı
oluşturalım’, biz de bunun için gerekli altyapıyı hemen hazırlayalım. Proje
ve fikir sizden, destek ise bizden olsun” şeklinde konuştu.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook