TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Bowling
Turnuvası
TÜBİTAK Bowling Turnuvası toplam 18 takımın katılımıyla
18 Şubat 2015 tarihinde Kentpark AVM Rolling House’da
düzenlendi. YTE’den “Serzeniş” adlı grupla Osman Döner,
Hakkı Ataş, Emre Gürbüz, Nusret Semih Çelik, Yasin Eşref
birinci olurken; ikinciliği Başkanlık’tan Ali Ünver, İbra-
himYalnız, Celal Akça, Mustafa Yılmaz, Özkan Karatepe;
üçüncülüğü SAGE’den “Hedef Balistiği” adlı grupla, Çağın
Görkem Bingöl, Salih Saran, Hakan Şahin, Latif Kesemen,
Ömer Erdolu kazandılar. Dereceye girenlere ödülleri İdari
ve Sosyal İşler Müdürü Aydın Cantürk tarafından verildi.
MARTEK’in 5. Kahve Günü’ne GOSB
Teknopark Evsahipliği Yaptı
Teknokent firmalarını daha iyi tanımak, karşılıklı işbirlik-
lerini oluşturmak, görüş alışverişlerinde bulunmak, sorun
ve talepleri yerinde iletmek, yenilikçi projeler hakkında bil-
gi almak ve katkı sağlamak için her ay düzenlenen Kahve
Günü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Dr.
Orhan Çömlek, GOSB Teknopark Müdürü Dr. Emre Aksan,
GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ve Kocaeli Tek-
nopark Müdürü Sadık Semizoğlu’ nun açılış konuşmaları-
nın ardından, Marmara Teknokent A.Ş. ve GOSB Teknopark
firmaları faaliyet ve projeleri hakkında bilgi paylaşımında
bulundular.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook