TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 37

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
37
a Robotu Göreve Hazır
çıkan duman veya toz görüşü engellediği için bazı durumlarda arama ve kurtarma çalışma-
ları tam olarak yerine getirilemiyor. Saha testleri başarıyla gerçekleştirilen arama-kurtarma
robotuyla maden kazalarına anında müdahale edilebilecek. Kaza sonrası göçük tehlikesi,
yangın ve gaz sızıntısı ihtimaline karşı arama ve kurtarma ekibinden önce madene gönderi-
lecek robotların üzerindeki video ekipmanları ve gaz sensörleri yer alıyor. Böylelikle, maden-
deki mevcut ortam şartları ve tehlike durumunu gösteren veriler, kurtarma ekibi tarafından
madene girmeden önce izlenebilecek ve hayatta kalan madencilere daha kısa sürede ulaşı-
lırken kurtarma ekibinin de can güvenliği sağlanacak.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...56
Powered by FlippingBook