TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 30

TÜBİTAK, yaşananhelikopter kazalarından sonra baş-
lattığı çalışmalar ile Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)
geliştirdi. Sistemin kullanıldığı hava araçları anlık
takip edilerek her hangi bir kaza anında kısa sürede
hava aracına ulaşılabilecek.
A
lçak irtifada uçuş yapan helikopter gibi hava araçları
radar kapsamasında olmadığından mevcut sistemler
ile takip edilemiyor. Geçmiş yıllarda da yaşanan helikopter
kazaları alçak irtifada uçuş yapan hava araçlarının da sürekli
takip edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu amaçla Devlet
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Hava Aracı Ta-
kip Sistemi (HATS) Ar-Ge Projesi başlatıldı. Proje kapsamında
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından
acil durumdaki hava araçlarına en kısa zamanda ulaşılması-
na katkı sağlayacak HATS geliştirildi.
TÜBİTAK Hava Araçları İçin
Takip Sistemi Geliştirdi
Geliştirilen sistem hakkında bilgi veren proje yöneticisi
Seçkin Bodur, hava araçlarının anlık takip edilerek durum
tespiti yapılacağını ve herhangi bir kaza anında helikopte-
re ulaşılabileceğini belirtti. HATS’ın eski sistemlere göre çok
daha kaliteli olduğunu ifade eden Bodur, “Alçaktan uçuş
yapan helikopter gibi hava araçları radar kapsamında takip
edilemiyor. Herhangi bir kaza esnasında mevcut kullanılan
sistemler ya elle ya da aracın ani bir darbeye maruz kalma-
sıyla aktif oluyor. Bu tür sistemler de, çarpma esnasında ciha-
zın haberleşme anteninin hasar görmesi durumunda cihaz
çalışmaya devam etse dahi haberleşme sağlayamayacağı
için konum tespiti imkânsız hale geliyor. TÜBİTAK’ın geliştir-
diği HATS’ın periyodik konum güncelleme özelliği sayesinde
hava aracı kaza yaptığında, anten hasarından dolayı bağlan-
tı kesilse dahi son gönderilmiş olan konum bilgisi kullanıla-
rak hava aracına kısa zamanda ulaşılabilecek” dedi.
30
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...56
Powered by FlippingBook