TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 46

46
Siber Savaşlar Konferansta Konuşuldu
BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü’nün (SGE) desteğiyle 'Teröristlerin
Siber Alanı Kullanımı' başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.
Siber Güvenlik Konferansı...
Organizatörlüğünü Defence Turkey, SASAD ve TSSK’nın
yaptığı ve TÜBİTAK’ın destek verdiği International Cyber
Warfare & Security Konferansı, Ankara Sheraton Otel’de ger-
çekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM’in işbirliğiyle düzenlenen konferansta
Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) Müdürü Dr. Hayrettin Bahşi
ve SGE Uygulama ve Sistem Güvenliği Bölüm Sorumlusu Yıl-
maz Çankaya tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar.
Katılımcılar arasında yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin
yer aldığı konferansa TSK Siber Savunma Komutanlığı, TOBB
Üniversitesi, ODTÜ, HAVELSAN, ASELSAN, STM, Carnegie
Mellon Üniversitesi, Kanada Silahlı Kuvvetleri, Brezilya Silah-
lı Kuvvetleri, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Güney Kore
Savunma Bakanlığı, Macaristan Savunma Bakanlığı, Macaris-
tan Ulusal Güvenlik Kurumu ile LM Information Systemsand
Global Solutions, Selex ES, YALTES, ThalesRaytheon Soluti-
ons, DAI, Frost&Sullivan, Intelrad gibi birçok yerli ve yabancı
firma ve devlet yetkilisi katıldı.
İngiltere ve ABD'den gelen akademisyen ve özel sektör
temsilcilerinin yer aldığı konferansa TÜBİTAK ile Emniyet
Genel Müdürlüğü yetkililer’de konuşmacı olarak katıldı.
BİLGEM SGE’de başuzman araştırmacı olarak görev yapan
Ünal Tatar'ın akademik danışmanlığında yapılan konferans-
ta, Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Dr. Hayretdin Bahşi
‘Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi’ ile ilgili bir sunum yap-
tı. Başuzman araştırmacı Fikret Ottekin ‘Kritik altyapıların
korunması’ ile ilgili bilgi verirken, araştırmacı Minhac Çelik
sunumunda Suriye Elektronik Ordusu'nun saldırılarını ince-
ledi. Ünal Tatar ise Hacktivism ile ilgili bir örnek olay incele-
mesi sundu. Ankara'da bulunan yabancı temsilciliklerde ça-
lışan diplomatların yoğun ilgi gösterdiği konferansa, körfez
ülkeleri ile NATO arasındaki ilişkileri geliştirmek için kurulan
İstanbul Barış İnisiyatifi üyesi Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, Bahreyn ve Katar'ın dışında ABD, Kanada, Yemen, Tunus
ve Finlandiya'dan askeri yetkililer dinleyici olarak katıldı.
Beş gün süren etkinlik boyunca terör örgütlerinin siber
alanda gerçekleştirdiği faaliyetler ayrıntılı biçimde incele-
nerek, çeşitli mücadele yöntemleri tartışıldı. Programda din-
leyici olarak bulunan katılımcılar arasından çalışma grupları
kurularak, siber alanda terörizmi engellemek için hükümet-
lerin atabileceği adımlar başta olmak üzere çeşitli sorunlar
için çözüm üretmeleri istendi. Dinleyiciler konferansın son
gününde geliştirdikleri çözüm önerilerini sunum halinde
hazırlayarak diğer katılımcılarla paylaştı.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,...56
Powered by FlippingBook