TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 36

T
ürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile geliştirilen ve maden
kazaları sonrası gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarında ilk müdahaleyi yapa-
cak uzaktan kontrollü mobil robotun üretimi tamamlandı. TKİ Tunçbilek-Ömerler Maden
Ocağı’nda saha testleri başarıyla gerçekleştirilen arama-kurtarma robotuyla maden kazala-
rına anında müdahale edilebilecek. Maden kazalarından sonra yapılan arama ve kurtarma
çalışmalarında madenin ve galerilerin kazadan sonraki mevcut durumları bilinemediğinden
arama ve kurtarma ekibi doğrudan olası bir tehlikenin içine giriyor ve can güvenliğini teh-
likeye atmamak için çalışmalar oldukça yavaş sürdürülüyor. Ayrıca kaza sonrasında ortaya
Maden Arama-Kurtar
36
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...56
Powered by FlippingBook