TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 44

44
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından "Ulusal Akademik
Yayıncılık 2013" ve "Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık 11. Ulusal Sempozyumu” düzenlendi.
TÜİBTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen
sempozyuma yaklaşık 350 araştırmacı, editör ve yazar katıl-
dı. Toplantının ilk bölümünde TÜBİTAK ULAKBİM tarafından
gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili sunumlara yer
verildi. İkinci bölümdeki paralel oturumlarda ise, ana teması
“Bilimsel Yayıncılığın Ekonomik Boyutu” olan “Sağlık Bilimle-
rinde Süreli Yayıncılık 11. Ulusal Sempozyumu” ile “TÜBİTAK
ULAKBİM Türkiye Dergileri Dizini Değerlendirme Toplantısı”
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Dr. Ahmet Kaplan’ın, “Akade-
mik Yayıncılık Alanında Yapılan Çalışmalar” başlıklı sunu-
muyla katıldığı toplantıda, katılımcılar soru ve görüşlerini
paylaşma fırsatı buldu.
Akademik Yayıncılık Alanındaki Çalışmalar Masaya Yatırıldı
Türkiye'ninde üyesi olduğu TERENA (Trans-European Re-
search and Education Networking Association) 40. Genel
Kurulu ve Avrupa Akademik Ağları icra kurulu toplantısı İs-
viçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi.
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Dr. Ahmet Kaplan’ın katıldığı
toplantıda Ulusal Akademik Ağı ULAKNET'in Avrupa Aka-
demik Ağı GEANT'a olan tam yedekli bağlantısının kapasite
arttırımı konusu karara bağlandı.
ULAKNET-GEANT Ana Bağlantısının Kapasitesi 10
Gbps’den 20 Gbps’ye Çıkarıldı
2013 yılı sonunda ULAKNET - GEANT ana bağlantısının ka-
pasitesinin artırılarak, Viyana üst bağlantı merkezine yönlen-
dirilmesi ve 10 Gbps kapasiteli yedek bağlantısının Frankfurt
üst bağlantı merkezine yönlendirilmesi planlandı.
ULAKBİM, halen söz konusu ağın açık standartlar kullanan
ve mevcut olan en ileri teknoloji ile donatılmış bir yapı hali-
ne gelebilmesi için gerekli olan çalışmaları sürdürüyor.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...56
Powered by FlippingBook