TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 27

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
27
TÜBİTAK ile Azerbaycan Arasında
İşbirliği Protokolü İmzalandı
TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi
arasında “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü”
imzalandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Başbakanlık Merkez Bi-
na’da Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey
Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 7 anlaşma ve protokol im-
zalandı. Bu kapsamda TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilim-
ler Akademisi arasında “Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği
Protokolü” için imzalar atıldı.
İki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini tesis ede-
cek protokol, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi adına Azerbaycan Bü-
yükelçisi Faig Nusrat Baghirov arasında imzalandı.
Protokol kapsamında, Türk ve Azeri bilim insanları ara-
sında gerçekleştirilecek olan ortak Ar-Ge projeleri ve ortak
çalıştaylara destek sağlanabilmesi, ayrıca iki ülke arasında
bilim insanı değişiminde bulunulması, bilimsel ve teknolojik
bilgilerin paylaşımı gerçekleştirilecek.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...56
Powered by FlippingBook