TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 35

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
Türkiye’nin insansı robot çalışmalarında en hızlı ilerleyen
ülkelerden olduğuna da dikkati çeken Erbatur, SURALP’in
değişen yüzeyler üzerinde yürüyebildiğini ve dengesi bo-
zulduğunda da elleri ile duvardan destek alabildiği bilgisini
verdi.
Dünyada kabul gördü
Başarılı çalışmalarının bilimdünyası için önemli bir çalışma
olduğunu vurgulayan Erbatur, “SURALP’ın tasarım ayrıntıla-
rını, üzerinde geliştirilen yürüme ve çevre ile etkileşim yön-
temlerini sunduk ve birçok uluslararası bilimsel yayına imza
attık. SURALP dünyada en önde gelen insansı robotlardan
biri olarak gösteriliyor. İnsansı robot çalışmalarının kilomet-
re taşlarından biri olarak kabul ediliyor” dedi.
Çekirdek ekibin büyük başarısı
Çalışmalarını küçük bir ekiple tamamladıklarını dile geti-
ren Erbatur, “SURALP’in tasarım ve imali boyunca 10 yüksek
lisans ve doktora öğrencisi ile çalıştık. TÜBİTAK projesi sıra-
sında Sabancı Üniversitesi Mekatronik Programı’ndan dört
öğretim üyesi de projeye destek verdi. Mekanik sistemin
üretiminde Sabancı Üniversitesi teknisyenleri görev aldı.
Yurt dışında insansı robotlar üzerinde çalışan kurumlar araş-
tırmacı sayısı açısından çok daha geniş ekiplere sahipler. Bu
da bizim ekibin büyük başarısını bir kez daha gözler önüne
seriyor” diye sözlerini tamamladı.
35
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...56
Powered by FlippingBook