TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 45

45
Türk bilim insanlarından oluşan TÜBİTAK heyeti Uluslara-
rası Termonükleer Deneysel Reaktör’ünü (ITER) ziyaret etti.
ITER Genel Müdürü Osamu Motojima’nın tanıtımı sonrası,
ITER Proje departmanı ile teknik konularda görüşmeler ger-
çekleştirildi. Tesislerin gezilmesinden sonra Provence-Al-
pes-Côte d'Azur bölgesinde bulunan Manosque Uluslararası
okulu da gezilerek ziyaret programı tamamlandı.
ITER projesi
ITER projesi, maddenin plazma hali olarak bilinen hâlin-
den elektrik üreten bir güç kaynağı yaratmayı amaçlıyor.
Projede, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik
Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan ve
Japonya yer alıyor.
Deneysel reaktör çalışmaları, Fransa’nın Provence-Alpes-
TÜBİTAK, Uluslararası Termonükleer Deneysel
Reaktör’ünü Ziyaret Etti
TÜBİTAK MAM ile Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile kurulan
Şile Enerji Demonstrasyon Merkezi (LEDoid) hizmete başla-
dı.
Açılış konuşmaları Şile Belediye Başkanı Mimar Can Taba-
koğlu, İstanbul Milletvekili Bilal Macit ve EVATEG Proje Direk-
törü Doç. Dr. Mehmet Arık tarafından yapılan organizasyona
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bahadır
LED Teknolojileri
Tanıtım ve Bilinçlendirme Merkezi Açıldı
Côte d'Azur bölgesinde bulunan ve 1959 yılında ülkede yü-
rütülen nükleer enerji çalışmaları için Fransa Atom Enerjisi
Kurumu tarafından kurulmuş bir araştırma merkezi olan Ca-
darache'da yürütülüyor.
Tunaboylu ve MAM araştırmacıları katıldı.
Enerji Verimli LED Aydınlatma Teknolojileri Araştırma,
Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi (EVATEG)
kapsamında kurulan merkez, aydınlatmada ışık yayan di-
yot (LED/OLED) kullanımının enerji verimliliğini sağlama ve
çevre kirliliğini azaltmada etkisine dikkat çekerek, toplumsal
bilinci artırıyor.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...56
Powered by FlippingBook