TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 40

40
Öldürülen Leoparın
DNA Araştırması Tamamlandı
TÜBİTAK, Diyarbakır’da çobanlar tarafından öldü-
rülen leoparın tür tanımlamasını tamamladı. DNA
araştırmalarına göre leoparın İran Parsı alt türüne
ait olduğu belirlendi.
T
ÜBİTAK MAMGen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ensti-
tüsü Müdürü Doç. Dr. BayramYüksel yaptığı açıklama-
da, Diyarbakır’da öldürülen leoparın dokusundan elde edi-
len DNA örneğinin mitokondriyel DNA dizisi bakımından
incelendiğini söyledi. Öldürülen hayvanın Anadolu Parsı
olmadığını, İran Parsı (Panthera Pardus Saxicolor) alt türü-
ne ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Yüksel, “Bu leo-
par türü İran leoparı, Kafkas leoparı ya da Orta Asya leoparı
olarak da isimlendiriliyor. Bu türün İran, Kafkaslar, Türkiye,
Azerbaycan ve Ermenistan'da yaşadığı biliniyor.” dedi.
Leoparın ilk vurulduğunda Anadolu Parsı olduğu iddia-
larının ortaya atıldığına değinen Yüksel, Türkiye’den şu ana
kadar DNA analizi yapılan az sayıda leopar örneklerinin
içinde Anadolu Parsına henüz rastlanmadığını söyledi.
Soyu tükenmekte olan türlerin genetiği
tanımlanıyor
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde toplam
15 yaban türü üzerinde çalışmalar yapıldığını aktaran Yük-
sel, bu türler arasında sırtlan, kurt, tilki gibi yırtıcılarla, kızıl-
geyik, ceylan, karaca gibi otçul türler olduğunu ifade etti.
Yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında, soyu
tükenmekte olan bu türlerin genetik tanımlanmasının ya-
pıldığını ve hücre bankalarının oluşturulduğunu belirtti.
MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bayram Yüksel
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...56
Powered by FlippingBook