TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 39

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
eğlendirici bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Okullarda Bi-
lim Fuarları düzenlenmesi için maddi destek verdiklerine değinen Kaya,
“Destek miktarı her okul için 5 Bin TL’dir. Ayrıca fuarlarda proje sergile-
yen öğrencilere ve danışman öğretmenlere TÜBİTAK Bilim Fuarları katı-
lım sertifikası veriliyor.” dedi.
Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabilmesini ve her okulun da bir
bilim fuarı düzenlemesini amaçladıklarını ifade eden Kaya, şunları söy-
ledi:“Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kal-
dırılarak "her fikir değerlidir" ilkesi ile her türlü proje bu fuar kapsamın-
da değerlendiriliyor. Öğrencilere hipotez geliştirme ve hipotezlerini test
etme imkanı sağlamak bu programın ana amaçlarından. Aynı zamanda
okullarımızda hiçbir masraf yapılmadan, sadece okulun imkanları kulla-
nılarak bir bilim fuarı gerçekleştirilebileceği fikrini hayata geçiriyoruz.”
2013-2014 bilim fuarı başvuruları alınıyor
TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için 1 Şubat-20
Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 1000 okulda
düzenlenmesi planlanan etkinlikler kapsamında her il için belirli sayı-
da asil ve yedek kontenjan ayrıldı. 11 Kasım’da başlayan başvurular 20
Aralık’ta son bulacak. Başvuru yapan her okul en az 25 proje ile TÜBİTAK
Bilim Fuarı düzenleyebilecek.
Bilim Fuarı Destegi
39
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...56
Powered by FlippingBook