TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 28

TÜBİTAK Yerli İlaç İçin Düğmeye Bastı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
TÜBİTAK’ın yerli ilaç geliştirilmesi amacıyla çağrıya
çıktığını ve 28 proje başvurusu alındığını açıkladı.
TÜBİTAK’ın ‘Milli İlaç Projesi’ üzerinde çalıştığını ifade eden
Bakan Ergün, 6 ay önceki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
(BTYK) toplantısında sağlık sektörünü öncelikli sektörler
arasına aldıklarına değinirken bu konudaki teknolojilerin
geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Tıbbi tek-
nolojilerin Türkiye’yi ileriye taşıyacak alanlardan birisi oldu-
ğunu belirten Ergün, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojileriyle ilgili
araştırmalar ve gelişmelerin önemli olduğunu kaydetti. Tür-
kiye’de ilaç üreten 68 firma olduğunu, sektörde 30 bin insa-
nın çalıştığını ifade eden Ergün, 5 ilaç firmasının da Ar-Ge
merkezinin bulunduğunu söyledi.
Türkiye’de üretilen ilaçların hemen hemen tamamının
jenerik ilaçlar olduğunun altını çizen Ergün, şöyle konuştu:
“Yani molekülünü biz bulmuş değiliz ve kimyasal araştırma-
larla işte molekül buluyorsunuz ve molekül üzerinden ilaç
üretiyorsunuz. Sonra onun patent süresi dolanlar, jenerik
hale geliyor bunu siz de üretebiliyorsunuz veya geliştirebili-
yorsunuz. Türkiye’de jenerik ilaç üretimi yapılıyor ve 68 firma
bu üretimi yapıyor. Değer olarak baktığımızda Türkiye paza-
rında bulunan ilaçların yaklaşık yüzde 49’u Türkiye’de üreti-
len ilaçlar, yüzde 51’i ithal ilaçlar. Kutu olarak baktığımızda
yüzde 75’i Türkiye’de üretilen ilaçlar, yüzde 25’i yurt dışından
gelen ilaçlar.”
Ergün, niteliklerine bakıldığında önemli hastalıkları teda-
vi eden ve fiyatları yüksek olan ilaçların yurt dışından gel-
diğinin altını çizerek, molekülden doğan, yenilikçi, Ar-Ge’ye
dayalı ilaçların yurt dışından geldiğini bildirdi. Bu nedenle
Türkiye’de ilaç konusunu öncelikli konu haline getirdikleri-
ni ve TÜBİTAK’ın biyoteknolojik ilaçlar için çağrıya çıktığını
anlatan Bakan Ergün, şunları söyledi: “Biyoteknolojik araş-
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...56
Powered by FlippingBook