TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 32

32
TÜBİTAK Desteğiyle Üretilen İlk Yerli
Sarsılmaz Silah Sanayi tarafından Türkiye’nin ilk öz-
gün tasarımlı yerli piyade tüfeği üretildi. Sarsılmaz
Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş,
Ar-Ge çalışmalarında TÜBİTAK’tan büyük destek al-
dıklarını söyleyerek “2014’te 5 ülkeyle ihracata baş-
lıyoruz, bu sayı zamanla artacak.” dedi.
S
arsılmaz Silah Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral Aliş, ‘Türkiye’nin ilk yerli piyade tüfeği’ diye nitelenen
SAR223’ü ocak ayında ihraç etmeye başlayacaklarını söyle-
di. 4 yıl süren Ar-Ge çalışmaları esnasında TÜBİTAK’tan ciddi
destek gördüklerini kaydeden Aliş, “Teknolojideki hızlı geli-
şime paralel olarak savunma sanayi alanında da silah sistem-
leri ve teçhizatlardaki değişim ve gelişimin ivmesi arttı. Bu
nedenle her türlü arazi şartında, her iklim koşulunda, gece
ve gündüz etkin, hafif ve modüler ilk atımda yüksek isabet
yüzdesine sahip yeni bir piyade tüfeğinin özgün olarak üre-
tilmesini hedefledik. Hedefimiz doğrultusunda; ateş gücü,
etkili menzili ve isabet yüzdesi yüksek olan, hafif ve modüler
silah sistemi özelliğine sahip, plastik şarjörlü, kasaturası çok
maksatlı kullanılabilen, gündüz, gece ve zayıf
görüş şartlarında etkili atış yapma yeteneğine
sahip, kullanıldığı coğrafya şartlarına uyumlu/
dayanıklı, Türkiye’nin ilk ve tek yerli piyade tü-
feği SAR223’ü ürettik” dedi.
Aliş, silahın bütün parçalarının Türkiye’de
üretildiğini ve silahın dünyaya ihracat edildi-
ğini anlattı. Aliş, "Bu projeye 14 milyon TL sarf
ettik. Toplamda harcayacağımız rakam 26 milyon TL’ye gele-
cektir. Elimizden geldiğince her şeyi Türk malı kullanıyoruz.
Ayda 2 bin tane imalata başladık. Bunu hızlı bir şekilde art-
tıracağız. 2014’te 5 ülkeyle ihracata başlıyoruz, bu sayı za-
manla artacak. 3. yılımızda bu ürünlerle 100 milyon dolarlık
ihracat yapacağız. Yıllar geçtikçe ihracatımız artacaktır. Biz
dünya için bunu yaptık. Silahımıza çok güveniyoruz. Emsal-
lerinin en üstünde bir silahtır. Devamlı kendimizi ve silahımı-
zı modernize ettik.” dedi.
'Silahın üretiminde TÜBİTAK’ın büyük katkısı oldu'
Aliş, silahın üretilmesinde TÜBİTAK, Kocaeli Üniversitesi
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin büyük katkıları olduğu-
nu belirtti. Aliş sözlerine şöyle devam etti: “Bu silah sadece
bizim eserimiz değil. TÜBİTAK, Kocaeli Üniversitesi ve Orta
Doğu Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığımız bir silahtır.
Bir üniversite çalışmasıdır. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge kuru-
luşu TÜBİTAK’ın çok büyük katkısı vardır. Basit bir örnek ve-
reyim; biz bu silahı üretirken, silahın kabzesinin ergonomik
yapısını doğru yapabilmek için Türkiye’nin her
tarafından 20 ile 30 yaşları arasında kadın ve er-
kek bin 200 kişinin el yapısını inceledik. Sadece
kabzenin ergonomik yapısını doğru kavrayabil-
mek için bunu yaptık. “
'Silahlarımızın patentlerini aldık'
Özgün tasarım olan silahlarının kopyalanma-
ması için patentlerini aldıklarını söyleyen Aliş, “
Bu silahlar üzerine 5 tane patent var. Bir patenti almak için
kendiniz tasarlamanız lazım. Bizi taklit edemesinler diye
patentlerimizi de aldık. Bu silahlar kabzesinden gövdesine
kadar ince çalışılmış bir iştir. Özel programlar ile yapılmış.
Önce programlarda denedik, sonra kendimiz balistik test-
lerini yaptık. Bu projenin tasarlanması ve projelendirmesi 2
yıl sürdü. 2009’da başladık. 2011’de her şeyi ortaya çıkardık.
2013 Ocak’ta imal izni aldık. Mayıs'ta da imalatına başladık”
diye konuştu.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...56
Powered by FlippingBook