TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 22

22
5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılan TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, "Yenilikçi Üretim Yapısına
Geçişte Sanayileşme, Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik ve
Ticarileştirme Politikaları" konulu paneli yönetti.
"Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi" tema-
sıyla düzenlenen ve açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 5. İzmir İktisat
Kongresi’ndeki panellerden biri ‘girişimcilik’ konusuna ayrıl-
dı.
Swissotel Grand Efes'teki "Yenilikçi Üretim Yapısına Geçiş-
te Sanayileşme, Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik ve Ticarileştirme
Politikaları" konulu paneli TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunba-
şak yönetti. OECD Türkiye-Avusturya Masası Başkanı Rauf
TÜBİTAK Başkanı,
İktisat Kongresi’nde
‘Girişimcilik’
Panelini Yönetti
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...56
Powered by FlippingBook