TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 26

26
Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve
Hesaplama Konferansı Düzenlendi
U
luslararası Elektronik, Bilgisayar ve Hesaplama Konferan-
sı (ICECCO 2013) Turgut Özal Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirildi.
Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan’da her yıl dönüşümlü
olarak düzenlenen konferansın 10.’su Turgut Özal Üniver-
sitesi Etlik Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Amerika Birleşik Devletleri Elektrik ve Elektronik Mühendis-
leri Enstitüsü’nün (IEEE) sponsorluğunda ve TÜBİTAK’ın
destekleriyle organize edilen konferansa Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Turgut Özal
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Oral, Kazakistan Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut
Akgül, Kırgızistan Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Osman Gökalp ve çok sayıda bilim
insanı katıldı.
ABD’deki Georgia Institute of Technology öğretim
üyesi Prof. Dr. İlhan Fuat Akyıldız’ın “Nanoağlar: İleti-
şimde Yeni Sınırlar” konulu sunumu son dönemin sıcak
araştırma ve geliştirme başlıkları altında yer aldı. İkinci
davetli konuşmacı olarak University of California’dan
konferansa katılan Prof. Dr. Aydoğan Özcan ise “Hesaplamalı
Mikroskopi, Algılama ve Teletıp ve Global Sağlık Uygulama-
ları içinTanılama”başlıklı sunumu ile önemli bir derinlik kattı.
Konferansa Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinin 11 alt
alanında 36 farklı ülkeden gönderilen toplam 193 bildiri ara-
sından 96 bildiri kabul edildi.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...56
Powered by FlippingBook