TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 24

24
“Türkiye global tedarik zincirine entegre olmuş
vaziyette"
OECD Türkiye-Avusturya Masası Başkanı Rauf Gönenç de
Türkiye'nin dünyada bir dönem Akdeniz ekonomisi olarak
nitelendirildiğini ve "kayıp orta" olarak adlandırıldığını dile
getirdi. Gönenç, şunları söyledi: "2000'li yıllara kadar Türki-
ye'de birkaç sanayi bölgesine odaklanılmış, ekonomi da-
ğılmıştı. Girişimciliğin 2000'li yıllarda derin hale gelmesiyle
bölgede görülmemiş bir şekilde büyüme başladı. İstihdam
son derece hızlı şekilde gelişti, üretim de ileri safhalara ulaş-
tı. OECD'nin yaptığı ölçümlere göre tekstil gibi sektörlerde
Türkiye global tedarik zincirine entegre olmuş vaziyette."
“Girişimcilik sadece para kazanmak değildir”
ABD Hükümeti Girişimcilik Direktörü Steven Koltai ise, gi-
rişimcilik konusunda eğitimin erişilebilir hale getirilmesinin
büyük önem taşıdığını söyledi. Dünyadaki bütün girişimci-
lerin aynı profile sahip olduğunu savunan Koltai, "ABD'de
olsa, Gana'da da olsa bütün girişimcilerin belirli özellikleri
var, neler olup bittiğini öğrenmek istiyorlar. Girişimciliği sa-
dece ticari anlamda düşünmemek gerekiyor, organizasyon
ABD Hükümeti Girişimcilik Direktörü Steven R. Koltai
UNDP Türkiye’den Murat Gürsoy
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...56
Powered by FlippingBook