TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 20

Bakan Ergün’e Akıllı Kimlik Kartı ve
Kocaeli Sürprizi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2.
Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’ne katıldı. Zirvede TÜBİTAK
standını ziyaret eden Bakan Ergün’e akıllı kimlik kartı
ile RASAT uydusundan alınan Kocaeli fotoğrafı tak-
dim edildi.
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen
2. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezleri tarafından yürütülen çalış-
maların sergilenmesi, çıktıların gözden geçirilmesi, kamu-
oyu ile paylaşılması, bilgilendirme ve farkındalık oluşturul-
ması amacıyla düzenlenen zirvenin açılışını Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün yaptı.
Zirvede inovasyon ekosistemi içerisinde Ar-Ge merkez-
lerinin rolünün ele alındığını söyleyen Bakan Ergün, Ar-Ge
merkezlerinde üretilen ürünlerin de sergileneceğini ifade
etti. Sergideki proje ve ürünlerin yeni Türkiye'nin bir başka
açıdan ifadesi olacağını dile getiren Ergün, "Yönetim anlayı-
şımızda konuyla ilgili tüm paydaşların görüşlerini ve fikirle-
rini dikkate almak büyük önem taşıyor. Zirvenin Ar-Ge mer-
kezleriyle ilgili önümüzdeki dönemde atacağımız adımlara
ışık tutacağını vurgulamak istiyorum. Türkiye çok mesafeler
kat etmesine rağmen halen arzu ettiğimiz seviyede değil"
diye konuştu.
Ar-Ge merkezlerine kolaylık
Bakanlık olarak Ar-Ge merkezleriyle yakın bir temas halinde
olduklarını belirten Ergün, "Ar-Ge merkezleriyle yaptığımız
çalıştayda ve görüşmelerimizde iki konu ortaya çıkıyor. Bun-
lardan biri Ar-Ge merkezi kurmak için 50 tam zamanlı araş-
tırmacı sayısının biraz daha düşürülmesi, daha fazla firmanın
Ar-Ge merkezi kurabilmesi, diğeri de araştırmacıların Ar-Ge
merkezi dışında geçirdiği sürenin muafiyet kapsamına alın-
masıdır" şeklinde konuştu.
Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde 40 bine yakın
araştırmacı çalışmasının önemli olduğunu belirten Ergün,
"2 bin 500'den fazla firma teknoparklarda projeler üzerinde
araştırma yapıyor. 148 Ar-Ge merkezinde 3 bin 600 proje
üzerinde araştırmalar devam ediyor. Sayısal olarak ilerliyo-
ruz. Bu güzel bir şey. Ama bundan sonraki adımlarımız daha
farklı olacak. Artık etki analizleri ve performans endeksleri
oluşturarak ve bunları kullanarak nitelik artırmaya öncelik
veriyoruz. Hem Ar-Ge merkezleri hem de teknoloji geliştir-
me bölgeleri açısından yeni bir evreye geçmiş bulunuyoruz.
Artık yavaş yavaş çıktıları almak, ürünleri ve hasılatı topla-
mak zamanı geldi" diye konuştu.
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...56
Powered by FlippingBook