TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 23

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
23
Gönenç, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan,
All-World Eş CEO’su Anne Habiby, ODTÜ’den Prof. Dr. Erol
Taymaz, ABD Hükümeti Girişimcilik Direktörü Steven R. Kol-
tai ve UNDP Türkiye’den Murat Gürsoy panele konuşmacı
olarak katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Altun-
başak, Türkiye’nin son yıllarda bilim ve teknoloji alanında
büyük bir sıçrama gerçekleştirdiği söyledi. Ar-Ge’ye ayrılan
kaynak miktarı ile bilim insanı sayısı ve özel sektörde Ar-Ge
yapan araştırmacı sayısının önemli ölçüde arttığına değinen
Prof. Altunbaşak, TÜBİTAK olarak hem Ar-Ge projeleri hem
de Ar-Ge yapacak araştırmacıların yetiştirilmesi için burs ve
çeşitli destek fırsatları sundukları belirtti.
Eğitim ve politika gibi konularla girişimcilik arasında yakın
etkileşim olduğuna da değinen Altunbaşak, "Girişimciliğin
geliştirilmesi için eğitimin de geliştirilmesi gerekiyor" dedi.
“Katma değerde istediğimiz noktada değiliz”
Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan,
2002’den 2012 yılına kadar patent ve faydalı model başvu-
ruları konusunda yüzde 15'lik artış yakalandığını dile getirdi.
Marka başvurusu sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'da birin-
ci sırada olduğunu anlatan Habip Asan, "Problem ekosistemi
oluşturmakta. Bilgi üretiyoruz ama markaya dönüşmesinde
sorun olabiliyor. Sayısal olarak dünyanın önündeyiz fakat
katma değer açısından istediğimiz noktada değiliz. Ekosiste-
me sahip olmak amacıyla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ko-
ordinasyon Kurulu kanun tasarısı hazırlıyor. Yeni çalışmayla
incelemesiz patent sisteminin kaldırılması, yeni olmadığı an-
laşılan tasarımların reddedilmesi gibi maddeleri getiriyoruz.
Taklit ürünlerle mücadele konusunda da maddeler var. Tek-
noloji transferi platformu oluşturuyoruz. Çalışmaların büyük
bölümü hazır. 2023 hedeflerinde inovasyon ve girişimcilik
ekosistemi ile ilgili olarak fikri mülkiyet boyutunun çok iyi
gittiğini söyleyebilirim." diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak
Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan
All-World Eş CEO’su Anne Habiby
ODTÜ’den Prof. Dr. Erol Taymaz
OECD Türkiye-Avusturya Masası Başkanı Rauf Gönenç
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...56
Powered by FlippingBook