TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 14

Sanayi şurası, 1987’den bugüne 3. kez düzenleniyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise, Sanayi
Şurası’nın ilkinin 1987 yılında, ikincisinin de 1995’te yapıldı-
ğını hatırlattı. Ergün, “Bu üçüncü şurayı, bugün gerçekleştiri-
yor olmamızın nedeni, Türkiye'nin sanayi üretimi anlamında
artık yeni bir sürecin eşiğinde olmasıdır" diye konuştu.
Bakan Ergün, bu süreci konuyla ilgili tüm tarafların katılı-
mıyla masaya yatırmanın, bundan sonraki politika oluştur-
ma süreci açısından son derece önemli olacağını ifade etti.
Günümüz dünyasında bilimin, sanayinin, teknolojinin, üre-
tim şekillerinin, üretici ve tüketici tercihlerinin son derece
hızlı değiştiği bir dönemde olunduğunu anlatan Ergün, 5
yılda bir sanayi şurasının toplanacağını ve politikaların kap-
samlı bir şekilde gözden geçirileceğini dile getirdi.
Bakanlar oturumu gerçekleştirildi
Şura’da Bakanlar da özel oturumda bir araya geldi. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yönettiği Bakan-
lar Oturumu’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım katıldı.
Nihat Ergün, Türkiye’de son dönemde yaşanan siyasi istikra-
rın sektörel uyumu beraberinde getirdiğine dikkat çekerek,
Şura’da gelecek 10 yılın sanayi vizyonunun bütün yönleriyle
ortaya konacağını kaydetti.
14
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...56
Powered by FlippingBook