TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 25

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
25
konusunda da çalıştığınız kurumda girişimci olabilirsiniz. Gi-
rişimcilik para kazanmak değil, tutkuyu hissetmek ile ilgilidir.
Bizim inovasyon ve ticari açıdan köprü olabilecek girişimci
ruha sahip olmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.
Okul öncesi eğitim girişimciliği güçlendiriyor
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Uzmanı ve
Danışmanı Murat Gürsoy ise girişimcilik konusunda vade
uyuşmazlığının söz konusu olabileceğini, ekosistemde gü-
nün sorunlarına bugün alınan önlemlerle çare bulunama-
yabileceğini ifade etti. Okul öncesi eğitimin de girişimciliği
güçlendirdiğini söyleyen Gürsoy, şunları söyledi: "Okul ön-
cesi eğitime yatırım yaparsak 20-25 yıl sonra etkisini görebi-
liriz, vade uyuşmazlığını bugünün sorunları ve çözümleri ile
konuşursak verimli sonuçlar alamayabiliriz."
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...56
Powered by FlippingBook