TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 17

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
Türkiye'nin 60 milyar dolar civarında enerji ithalatı olduğu,
buna karşılık 8 milyar dolar civarında ihracatı bulunduğunu
dile getiren Yıldız, geriye 52 milyar dolarlık bir ithalat mikta-
rı kaldığını, bunun da yarısına yakınının ulaşım sektöründe
kullanıldığını söyledi.
Enerjideki ihtiyaçların olabildiğince yerli ve yenilebilir kay-
naklardan karşılanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Petrol
arayacağız, doğal gaz arayacağız, rüzgar, güneş, jeotermal
ve su kaynaklarımızın enerji üretimindeki payını artıracağız.
Bunları olabildiğince büyüteceğiz" diye konuştu.
RİTM Projesiyle rüzgar santrallerinin üretiminin önceden
öngörülebileceğini ve tüketim noktalarının buna göre plan-
lanacağını anlatan Yıldız, "Güneş için de benzer bir işlem ya-
pılacak. Onu da TÜBİTAK'la beraber yapalım. Yerli kaynakla-
rımızı kendi insanımızla değerlendirelim" dedi.
Enerjide ithal kaynakların günbegün azaltılacağını ifade
eden Taner Yıldız, rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla do-
ğal gaz ithalatının 600 milyon dolar azaldığına dikkati çekti.
Yıldız, rüzgarın yalnızca özel söktürün kazanç kapısı olma-
dığını, kamunun ve dolayısıyla herkesin bundan kazançlı
çıktığını söyledi.
Bakan Yıldız, TÜBİTAK'la yürütülen milli projelerin heye-
canla devam ettirileceğini kaydetti.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ise konuş-
masında Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da rüzgar enerjisi
potansiyeli olarak iyi bir noktada bulunduğunu belirterek,
2023'e kadar bu alanda 26 milyar dolarlık yatırım öngördük-
lerini ifade etti.
Altunbaşak, Türkiye'nin gelişme hızına paralel olarak ener-
ji ihtiyacının da hızla arttığını, enerji ihtiyacında 10 yıl sonra
yüzde 90 oranında artış beklediklerini kaydetti.
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...56
Powered by FlippingBook