TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 13

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARALIK 2013
13
Yerli
İ
novasyon
OTO
Üniversite
Sanayi
İşbirliği
ihtiyaç var. İşte biz bu ihtiyacı gördüğümüz için eski Sanayi
Bakanlığı'nı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dönüştür-
dük ve ismiyle müsemma bir bakanlık teşkilatı oluşturduk.
Esasen büyüyen, gelişen, kalkınanTürkiye’ye vizyon katacak,
süreci koordine edecek bir yapı teşkil ediyor.”
“Bilim ve teknolojide bol meyve alacağımız dönemin
eşiğindeyiz”
Teknoloji geliştirme bölgelerinde, üniversitelerde ve Ar-
Ge merkezlerinde çok önemli projelerin yürütüldüğüne
değinen Başbakan Erdoğan, SANTEZ, teknogirişim serma-
yesi desteği ve TÜBİTAK programlarıyla çok önemli teknoloji
çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye
bilim insanlarıyla, işadamlarıyla, genç mühendisleriyle, tek-
nikerleriyle ve uzmanlarıyla çok ilgi çekici konular üzerinde
çalışıyor. Dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı
üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kanser teşhis ve tedavisinde
kullanılan enzim, yangın sistemleri için insansız hava araç-
ları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin ilk kızılötesi ka-
merası, yeni nesil zırhlı araçlar, yerli navigasyon gibi projeler
üzerinde çalışılıyor. Ürünler getiriliyor. Bilim ve teknoloji ala-
nı sabır gerektiren zaman isteyen bir alan. Bir ağacın meyve
vermesi zaman alır ama vermeye başladığında da gerekli
bakımı yaparsanız her yıl bol bol meyve verir. Biz de bun-
dan sonra bilim ve teknolojide bol bol meyve alacağımız bir
dönemin eşiğindeyiz. Makine ve otomotiv gibi yerleşik
sektörleri güçlendirmeye çalışırken ilaç uzay ve bili-
şim gibi sektörlere de ivme kazandıracak adımlar
atıyoruz." diye konuştu.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...56
Powered by FlippingBook