TÜBİTAK Bülten / Sayı 144 - Aralık 2013 - page 16

Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin
Merkezi Tanıtıldı
Türkiye’nin ilk Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
(RİTM) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde
yapılan toplantıyla tanıtıldı.
R
üzgar enerjisi santrallerinin Türkiye Elektrik Sistemi’ne
verimli bir biçimde geniş ölçekli entegrasyonunun sağ-
lanması amacıyla gerçekleştirilen RİTM projesinin tanıtımı
yapıldı. Tanıtım toplantısına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve
sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, rüzgar san-
trallerinin elektrik üretim tahmininin yapılabileceği merkez
için, "Artık TEİAŞ hesaplarını daha iyi yapabilecek. Ne kadar
done, argüman elde edilirse o kadar fazla verimli çalışabile-
cektir. Özel sektör temsilcilerimiz de bundan daha fazla ya-
rarlanacaklar, ürünlerini görebilecekler" dedi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
16
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...56
Powered by FlippingBook