30
TÜBİTAK’tan Yurt Dışında Doktora
Yapmak İsteyenlere Müjde
TÜBİTAK yurt dışında doktora yapmak isteyen
öğrencilere yönelik yeni bir burs programı başlattı.
Program kapsamında yıllık 60 bin dolara kadar burs
verilecek.
S
on yıllarda bilim-teknoloji ve insan kaynağının geliştirilmesi-
ne yönelik çok sayıda girişimde bulunanTÜBİTAK, 2213 kodlu
“Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı” ile aralarında nanoteknolo-
ji, yenilebilir enerji kaynakları, girişimcilik ve bilgi güvenliği gibi
alanların yer aldığı 18 başlıkta doktora yapacak kişileri destekle-
yecek. Programla, lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğ-
reniminde son sınıfa geçmiş öğrenciler ile bir lisansüstü progra-
mına kayıtlı veya bir yüksek lisans programını tamamlamış olan
kişilere burs sağlanacak. Programa başvuru için yurt dışındaki
okuldan kabul şartı aranmayacak.
Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı için başvuruların 11 Ekim’e
kadar alınacağını açıklayan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme
Daire Başkanı (BİDEB) Yrd. Doç. Dr. Murat Özoğlu, programa
başvuracak öğrencilerin dünyanın en iyi üniversite ve araştırma
merkezlerinde doktoralarını tamamlama imkanı bulacaklarını
söyledi.
Malzeme Teknolojileri
2213 Yurt Dışı Doktora
Elektronik
Elektromanyetik Malzemeler
Lazer Teknolojileri
Nükleer Enerji
Optik Algılayıcılar
Enzimler ve Mikrobiyal
Biyoteknoloji
Sistem Mühendisliği
Yazılım Doğrulama ve Geçerleme
Yazılım Geliştirme Metodolojileri
Yazılım Gereksinim Mühendisliği
Yazılım Tasarım
Uydu / Uzay Aracı Yönelim Belirleme
ve Kontrol Sistemleri
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...48