38
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ta-
rafından lisans öğrencilerine yönelik bu yıl ilk kez “Büyük
Veri Yaz Okulu” düzenlendi.
Büyük veri alanındaki son teknolojik gelişmeler, açık kay-
nak uygulamaları ile ilgili bilgi verilmesi ve BTE bünyesinde
yürütülen büyük veri çalışmaları hakkında katılımcıların far-
kındalığının arttırılması amacıyla iki hafta süren yaz okulu
düzenlendi. BTE Anayurt Güvenliği Müdür Yardımcılığı’na
bağlı Metin Madenciliği ve Kaynaştırma Grubu tarafından
Prof. Dr. Haluk Gümüşkaya’nın katkılarıyla düzenlenen yaz
okulunda lisans öğrencilerine büyük veri konulu eğitim ve-
rildi. Eğitimde Linux İşletim Sistemi, Apache Hadoop, Map-
Reduce, HBase, Nutch ve Solr konuları öne çıktı.
Üniversitelilere ‘Büyük Veri’ Eğitimi
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Ens-
titüsü’nde (BİLGEM) 1. Doğal Dil ve Ses Teknolojileri Yaz Oku-
lu düzenlendi.
BTE Enstitü Müdürü Atakan Erdem’in katılımıyla gerçek-
leşen yaz okulu ilgili teknolojilerde çalışacak lisans ve lisan-
süstü öğrencilerinin bilgi birikimine katkı sağladı. Ayrıca,
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün
üniversite öğrencilerine yönelik “Kriptoloji Yaz
Okulu” ve “Biyoenformatik Yaz Okulu” etkin-
likleri Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
(TÜSSİDE) tesislerinde gerçekleştirildi. Krip-
Kriptoloji ve Biyoenformatik Yaz Okulu
toloji ve biyoenformatik alanında sinerji oluşumuna ve üni-
versite öğrencileri arasındaki farkındalığın art-
masına yardımcı olan eğitimlerin, akademik,
endüstriyel ve profesyonel olarak çalışan insan
gücü oluşumuna katkı sağlaması hedefleniyor.
Genç Araştırmacılar İçin “Doğal Dil ve Ses Teknolojileri”
kurumun doğal dil ve ses teknolojilerindeki kapasitesi ve yol
haritası katılımcılara aktarıldı. Genç araştırmacılar için faydalı
olduğu gözlemlenen etkinliğin, önümüzdeki yıllarda devam
edilmesi gerektiği vurgulandı. Yaz okuluna farklı üniversite-
lerden 17 lisan ve lisansüstü öğrenci katıldı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48