37
TÜBİTAK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan
protokol kapsamında, su kaynaklarının ve canlı hayatının
korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere hazırlanan
projeye ilişkin paydaş toplantıları gerçekleştirildi.
2012 yılında yapılan açılış toplantılarından yaklaşık bir yıl
sonra projenin geldiği aşama değerlendirildi. Aralarında TÜ-
BİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, diğer ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler, dernekler,
sanayi odaları olmak üzere 16 ilden yaklaşık 1300 kişi katıldı.
14 Havzanın Korunması için Paydaşlar Toplandı
Su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma
dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alan çalışmalarda,
havzalardaki mevcut durum tespit edilerek çevresel altyapı
durumu, kirletici kaynaklar gibi meydana gelen kirliliğin ön-
lenmesi, havzanın korunması ve iyileştirilmesi hedefleniyor.
Mevcut proje kapsamı Türkiye nüfusunun yüzde 47’sine,
yüzölçümünün ise yüzde 60’ına karşılık geliyor.
14 Havzanın Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Pro-
jesi’nde çalışılan havzalar şunlar: Batı Karadeniz, Doğu Kara-
deniz, Çoruh, Aras, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz, Antalya, Batı
Karadeniz, Asi, Ergene, Gediz, Sakarya, Akarçay ve Van. Gölü
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48