39
BİLGEM UEKAE bünyesinde faaliyet gösteren Matematik-
sel ve Hesaplamalı Bilimler birimi tarafından "Büyük Verilerin
İşlenmesi Üzerinde Seçilmiş Konular" adlı yaz okulu TÜSSİDE
tesislerinde gerçekleştirildi.
İmge eşleştirme, akan veri algoritmalar, sıkıştırılmış veri
yapıları ile indeksleme ve dış hafıza algoritmaları konula-
rını içeren program süresince Simone Faro (İtalya), Bojian
Xu (ABD), Oğuzhan Külekci (BİLGEM), Saswata Shannigrahi
(Hindistan) tarafından dersler verildi. Programın son günün-
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME ) ile Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (GYTE) işbirliğinde, “2.Ulusal Fo-
tonik Bilimi ve Sensör Teknolojileri Konferansı” ger-
çekleştirildi.
Fotonik ve sensör bilimlerindeki son gelişmelerin değer-
lendirilmesi amacıyla düzenlenen konferansta, fotovoltaik,
OLED ekran teknolojileri ve sensör teknolojileri konuşuldu.
Araştırma kurumlarından ve üniversitelerden Fotonik Bilimi
ve Sensör Teknolojileri alanında çalışma yapan üniversite
öğretim elemanları, doktora ve yüksek lisans öğrencilerin-
den oluşan 60 kişi katıldı. UME’nin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen konferansın gelenekselleştirilmesi ile Türkiye’de
fotonik bilimi ve sensör teknolojileri alanında çalışan bilim
adamlarını bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımının
sağlanması hedefleniyor.
Araştırmacılar OLED Ekran Teknolojisi’ni Konuştu
Büyük Veri Alanında Yaz Okulu Düzenlendi
de ayrıca Daniel McDermott, MapReduce üzerinde giriş se-
viyesinde bir eğitim sundu.
Lisansüstü öğrenciler ve doktoralı araştırmacılardan olu-
şan yaklaşık 30 kişi tarafından takip edilen etkinlik süresince
katılımcılar ve BİLGEM araştırmacıları, son zamanlarda yankı
uyandıran "Büyük Veri" konusunda bilgi ve deneyimlerini
paylaştı. Ayrıca yurt dışından gelen bilim insanları ile ileriye
dönük ortaklıklar değerlendirildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48