25
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
Uzayda
ANTALYA
ADANA
ANKARA
VAN
T
ÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından
yerli olarak tasarlanıp üretilen RASAT uydusu, görevi bo-
yunca dünya üzerinde toplam 3 milyon 856 bin kilometreka-
relik alanın görüntüsünü çekti. Bu alan, 783 bin kilometrekare
olan Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 5 katına karşılık geliyor.
RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, tarım,
çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor. Daha
önce yabancı uydulardan alınan uydu görüntülerinin RASAT ile
yerli olarak karşılanması amacıyla TÜBİTAK UZAY, kamu kurum-
ları, üniversiteler ve özel sektör ile çalışmalar yapıyor. Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Petrol-
leri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik ve Arama Kurumu olmak
üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna uydu görüntüsü
sağlanıyor. Düzenli olarak görüntü sağlanan bu kurumların
yanı sıra 2013 yılında toplam 50 farklı kamu kurumu ve üni-
versite ile onlarca özel sektör kuruluşunun da uydu görüntüsü
talepleri karşılandı.
TÜBİTAK UZAY, Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlattığı Ge-
oportal Projesi kapsamında ülkemize sunduğu uydu görüntü-
sü sağlama hizmetini internet üzerinden erişilebilir hale geti-
recek. Bu kapsamda RASAT internet portalı için gerekli altyapı
çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıl içinde hizmete
açılması planlanan portal ile RASAT uydusunun elde ettiği gö-
rüntülere ulaşmak vatandaşlar için çok daha kolay ve hızlı bir
hale gelecek.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...48