Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
2727
Türkiye’nin AB üyeliğine her zaman destek verdiklerini söy-
leyen Gasparoviç, Türkiye’nin ekonomik ve politik olarak
daha güçlü ve istikrarlı, daha modern bir
ülke haline
geldiğini kaydetti. Son yıllarda Türkiye’ye
yapt ı ğı
ziyaretlerde bu gelişimi bizzat tecrübe
ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gas-
paroviç, tüm dünyada kriz yaşanırken ülke-
lerarası işbirliğinin daha da önem kazandığını
belirtti. Türkiye ile Slovakya’nın güçlerini birleş-
tirmeleri konusundaki is-
teğini dile getiren Slovak
Cumhurbaşkanı, özellikle bi-
lim-teknoloji alanında işbirliklerine
yönelik ortak bir araştırma merkezi kurma
yönündeki temennisini belirtti.
Konuk Cumhurbaşkanı’na RASAT sürprizi
Konuşmaların ardından Slovakya heyetine TÜBİTAK’ın
uzay alanındaki projeleri ve yetenekleri hakkında sunum ya-
pıldı. Otomatik mermi ve kovan çekirdeği inceleme sistemi
BALİSTİKA projesini inceleyen konuk Cumhurbaşkanı, yer
istasyonunu ziyaret ederek RASAT uydusu hakkında
bilgi aldı. Burada Cumhurbaşkanı Gasparo-
viç’e doğum yeri olan Poltar kasabasının
RASAT uydusundan elde edilen fotoğ-
rafı hediye edildi.
TÜBİTAK UZAY’ın uydu üretim mer-
kezi ve temiz odasını da ziyaret eden Gas-
paroviç’e RASAT uydusu mühendislik
modeli üzerinde ayrıntılı bilgi verildi.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...48