28
Horizon 2020 katılım süreci ve hedeflerinden bahseder
misiniz?
2014-2020 arasında AB’nin bilim, araştırma ve ino-
vasyon konusunda çerçeve programı olan Horizon, 2014 yılı
itibariyle başlayacak. Katılmak için bakanlıklar ve kamuoyu
ile nabız yoklaması yapıldı. Uygun müzakere şartlarında her
iki tarafında istediği olursa katılacağız. Bu yönde olumlu
beklentilerimiz var.
7 Çerçeve Programı performansımız çok iyi değerlendiril-
di. Horizon 2020 için de belirlenmiş planlar var mı?
7.Çerçeve Programı performansımıza baktığımızda
bir önceki yıla göre programa çok daha fazla araştırmacı ve
koordinatör kattığımızı, Avrupa’dan çok sayıda Türk araştır-
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir Horizonu değerlendirdi.
Horizon 2020’e Doğru
macının yurda dönmesini sağladığımızı görüyoruz. Avrupa
araştırma kurumları ve bilim camiası ile Türk araştırma ku-
rumları arasında iyi bir entegrasyon yakaladık. 7.Çerçeve
Programında bine yakın Türk araştırmacı Avrupa’daki araş-
tırmacılarla ortak çalıştı. Avrupalı araştırmacılarla çalışılan
bu projeler genellikle ortaklık projesi oluyor ve her bir proje-
de ortalama 10 ortak olduğunu düşünürsek 10 bin Avrupalı
ve Türk araştırmacıyla birlikte çalışmış oluyor. Bu önemli bir
uyum göstergesidir.
Türkiye ekonomisinin giderek ilerlemesi, son 10 yılda
önemli kalkınma ve büyüme hamlesi içerisinde olması, araş-
tırmaya daha fazla para ve kaynak aktarılması araştırma mer-
kezlerinin iyileştirilmesi adına önemli bir avantaj sağladı.
Türk camiası bundan yararlanıyor. Bunun dışında TÜBİTAK
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...48