Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
31
Yıllık 60 bin dolara kadar burs
Burs almaya hak kazanan öğrencilere yurt dışında alanlarında
en iyi üniversitelere yerleşmeleri için TÜBİTAK tarafından rehber-
lik desteği sağlayacağının da altını çizen Özoğlu, burs miktarının
yıllık 60 bin doları bulduğunu söyledi.
Özoğlu, bursun içinde bursiyerlere doktora eğitimlerinin ilk 2
yılı için verilecek aylık 1.800 doların yanı sıra yaşam giderleri, öğ-
renim harçları ve sağlık sigortalarının da bulunduğunu söyledi.
Belirtilen desteğe ek olarak, bursiyerlere üniversiteler için başvu-
ru bedelleri, dil seviye tespit sınavları, genel yetenek sınavları ve
vize bedelleri için 2 bin dolara kadar ek destek verilecek.
2213
Burs Programı Alanları
Enerjik Malzemeler
Nanoteknoloji
Programa başvurular
12 Ağustos - 11 Ekim 2013
tarihleri arasında TÜBİTAK
web sayfası üzerinden
alınacak.
Yenilenebilir Enerji
Kaynakları
Bilgi Güvenliği
Uzay Aracı Sistem
Tasarımı
Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
Biyomalzemeler
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...48