32
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 147
üniversiteden 107 rektör ve 40 rektör yardımcısı ile
bir araya geldi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Necati Demir’in de
katıldığı toplantılar Türkiye’nin 10 farklı noktasında çevre
üniversitelerdeki rektörlerin davet edilmesiyle gerçekleştiril-
di. 147 üniversiteden 107 rektör ve 40 rektör yardımcısının
katılımıyla düzenlenen toplantılarda Prof. Dr. Altunbaşak,
TÜBİTAK’ta son dönemde yenilenen ve yeni uygulamaya ko-
nulan destek programlarını anlattı, ayrıca üzerinde çalışılan
programlar hakkında katılımcıların görüşlerini aldı. Çoğu
zaman 5 saati geçen toplantılarda yöneltilen tüm sorular
cevaplandırılırken, karşılıklı olarak görüşmelerin çok verimli
geçtiği belirtildi. Toplantıya ev sahipliği yapan üniversite öğ-
retim üyeleriyle günün ilk yarısında bir araya gelerek “Ulusal
Hedefler Doğrultusunda TÜBİTAK” başlıklı sunum gerçekleş-
tiren Altunbaşak, konuşma sonunda katılımcıların sorularını
yanıtladı.
Prof. Altunbaşak, 147 Üniversiteden
107 Rektör ile Görüştü
Toplantıların Yapıl-
dığı İller
Toplantılara Katılan
Üniversite Sayısı
I. TÜBİTAK-Üniversi-
te İstişare Toplantısı
Kayseri Erciyes
Üniversitesi
13
II. TÜBİTAK-Üniver-
site İstişare Top-
lantısı
Diyarbakır Dicle
Üniversitesi
10
III. TÜBİTAK- Üni-
versite İstişare Top-
lantısı
Malatya İnönü Üni-
versitesi
10
IV. TÜBİTAK-Üni-
versite İstişare Top-
lantısı
Ankara - TÜBİTAK
Başkanlık Binası
18
V. TÜBİTAK-Üniver-
site İstişare Top-
lantısı
İstanbul (Avrupa
Yakası)-İTÜ
18
VI. TÜBİTAK- Üni-
versite İstişare Top-
lantısı
Kocaeli MAM-TÜS-
SİDE
22
VII. TÜBİTAK-Üni-
versite İstişare Top-
lantısı
İzmir Ege
Üniversitesi
18
VIII. TÜBİTAK-Üni-
versite İstişare Top-
lantısı
Samsun Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
12
IX. TÜBİTAK-Üni-
versite İstişare Top-
lantısı
Konya Selçuk Üni-
versitesi
15
X.TÜBİTAK-Üniversi-
te İstişare Toplantısı
Erzurum Atatürk
Üniversitesi
11
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...48