26
Ankara’da ilk olarak Çankaya Köş-
kü’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Gül ile
görüşen Cumhurbaşkanı Gasparoviç,
ardından Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan ile bir araya geldi. Konuk Cum-
hurbaşkanı, Başkent programı kapsa-
mında RASAT ve GÖKTÜRK-2 gibi milli
uydu projelerine imza atan TÜBİTAK
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü’nü de ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette konuşan
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Necati Demir, Slovak heyetini ağır-
lamaktan duydukları memnuniyeti
dile getirerek TÜBİTAK’ın çalışmaları
hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK’ın bilim-
teknoloji alanında uluslararası işbirlik-
Slovakya Cumhurbaşkanı
TÜBİTAK
UZAY’ı
Ziyaret Etti
Slovakya Cumhurbaşkanı
Ivan Gasparoviç
Cumhurbaşkanı
Abdullah
Gül’ün daveti üzerine Türkiye’ye
gelen Slovakya Cumhurbaşkanı
Ivan Gasparoviç, programı kap-
samında TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret
etti.
lerine önem verdiğini belirten Demir,
Slovakya ile yürütülen işbirliği çalış-
malarının da bu kapsamda çok önemli
olduğunu ifade etti.
“Türkiye ile ortak araştırma
merkezi kurmak istiyoruz”
Slovakya Cumhurbaşkanı Ivan
Gasparoviç ise konuşmasına Türki-
ye’nin en üst düzey bürokratlarıyla
görüştüğünü ve görüşmelerin çok
olumlu geçtiğini belirterek başladı. İki
ülke ilişkilerinin özel sektör ve Ar-Ge
işbirlikleri düzeyinde de görüşüldü-
ğünü belirten Cumhurbaşkanı Gas-
paroviç, her iki tarafın da görüşülen
tüm hususlarda anlaştığını vurguladı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...48