23
ARDEB - Akademik Proje
ğu biliniyor. İnsanların tükettikleri besin maddeleri
ile sağlıklı bir yaşam arasındaki ilişkiyi kavramaya
başlamasıyla, kolesterol ve kalp damar rahatsızlık-
larını öne sürerek tereyağı tüketiminden uzak du-
ruldu. Bunun yanında diyetetik, düşük yağlı ve lifli
gıdaların tüketim eğilimi gittikçe arttı. Bu yüzden
tereyağında bazı fonksiyonel değişikliklerin yapıl-
ması tüketimi olumlu etkileyebilir düşüncesiyle ça-
lışmaya başladık” dedi.TÜBİTAK ARDEB tarafından
yaklaşık 100 bin TL ile desteklenen projeyle, kalorisi
azaltılmış, prebiyotik kahvaltılık tereyağı ve krema-
nın model üretimini yaptıklarını söyleyen Doğan,
“Tereyağına ve kremaya fonksiyonel özellik kazan-
dırılması amacıyla yağ katkısı kullanılarak (reçetede
en az yüzde 15 oranında) model üretimi yaptık.
Ürünün yağ katkısını doğal gıda lifleri kullanılarak
karşıladık ve tereyağının kalorisini düşürdük” dedi.
Çalışmalarını sürdürerek kalori oranını önce yüz-
de 35 daha sonra yüzde 50 oranında düşürdüklerini
ifade eden Doğan, uygulanan yöntem sonrasında
tereyağının lezzetinde ve kokusunda hiçbir değişik-
lik olmadığını belirtti.
Çalışma dünyada ilk olma özelliği taşıyor
Tereyağının kalorisinin düşürülerek sağlık açısın-
dan kullanamayan hastaların kullanması için dünya-
da başka bir çalışma yapılmadığını belirten Doğan,
ürünün dünyada ilk olduğunu ve patent almak için
çalışmalara başladıklarını ifade etti. Doğan, light te-
reyağının kullanılması ve seri üretimine geçilmesi
için girişimde bulunduklarını da sözlerine ekledi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...48